• Telefon


    +47 66 90 05 00

  • E-post


    post@abklinikken.no

Gruppetimer

STYRKE OG SMIDIGHET

Overordnet mål: forebygge og behandle skader og funksjonsnedsettelser

i muskel- og skjelettapparatet.

Formål: At det enkelte medlem skal kunne oppnå sine forhåndssatte mål, få bedret funksjon,

samt øke styrke og smidighet i muskel og skjelettapparatet. 

Praktisk: Alle medlemmer i gruppa vil gjennomgå en individuell undersøkelse hos fysioterapeut før gruppestart

for å fastsette funksjonsnivå og egendefinerte mål slik at gruppetreningen blir så individuelt tilpasset som mulig.

Gruppen vil foregå i våre lokaler på Erteløkka 1 i Asker. Under sommerhalvåret vil gruppen foregå ute.

Tid: Mandager kl 11.00 – 12.00      

       Onsdager kl 10.30 - 11.30 og 11.30 -12.30

 

For påmelding send navn/nummer til camilla@abklinikken.no eller ta kontakt med meg på tlf: 92827606.

Pris: Egenandelstakster ift. takstplakat for fysioterapi

 

Velkommen!